Nadzór BHP w kraju i zagranicą

Naszym klientom oferujemy nadzór BHP na budowach w kraju oraz poza granicami Polski. Nasi fachowcy posiadają niezbędne uprawnienia i gwarantują profesjonalną obsługę.

Prowadzony przez nas nadzór BHP obejmuje m.in.:

  • kontrolę stanowisk pracy i prowadzenie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem pracy,
  • prowadzenie szkoleń BHP (wstępnych i okresowych),
  • ocenę ryzyka zawodowego,
  • obsługę postępowań powypadkowych,
  • doradztwo w zakresie przepisów i zasad BHP.

Dwie osoby w szarych płaszczach i niebieskich kaskach ochronnych