Szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy od nas będzie zależało nie tylko zdrowie, ale i życie drugiej osoby. Dlatego też tak ważna jest znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, która nie ma zastąpić pomocy medycznej, ale jedynie ją wyprzedzić. Podstawowe zabiegi ratujące życie nie wymagają ani specjalistycznego sprzętu ani kwalifikacji medycznych – należy działać tak, żeby nie zaszkodzić.

Nasza oferta to kompleksowe szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej, opracowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami i normami, które kierujemy przede wszystkim do pracodawców pragnących zadbać o odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz praktyczne swojej kadry. Z naszych usług skorzystać mogą przedsiębiorcy i organizacje z wielu różnych sektorów rynku — w każdym wypadku program ulega lekkim modyfikacjom, mającym na celu precyzyjne dostosowanie poruszanych zagadnień do specyfiki danej branży.

Szkolenia pierwszej pomocy — Twój wkład w bezpieczeństwo

Program szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej obejmuje poprawne wzorce zachowań w obliczu sytuacji kryzysowych — począwszy od wszelkiego rodzaju urazów, złamań, krwotoków czy oparzeń, poprzez zadławienia, omdlenia oraz ataki epileptyczne, aż po zagrożenia specyficzne dla danego obiektu, łącznie z planem ewakuacji. Właściwa i szybka reakcja może stanowić o zdrowiu osoby poszkodowanej, szczególnie w kontekście zakładów pracy o zwiększonym ryzyku.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej