Szkolenia, kontrola, bezpieczeństwo

Jak ważna jest rola szkoleń w efektywnym prowadzeniu biznesu nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególne ma to znaczenie w odniesieniu do bezpieczeństwa na terenie przedsiębiorstwa i na stanowisku pracy. „Salud Y Seguridad En La Trabaja” to po hiszpańsku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. To również część nazwy międzynarodowej firmy z siedzibą w Żyrardowie i Warszawie, która od 5 lat specjalizuje się w szerokim spektrum szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy i systemów sanitarnych i w szybkim czasie zdobyła uznanie rynku i partnerów biznesowych.

Firma Salud Y Seguridad En La Trabaja Lama Travel założona w 2018 r. oferuje kompleksowe usługi dla firm z zakresu bezpieczeństwa pracy i systemów sanitarnych, m.in. szkolenia, kontrolę ważności szkoleń, profilaktycznych badań lekarskich oraz realizacji zaleceń medycznych, kontrolowanie zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej, sprawdzanie zastosowania stanowisk pracy zgodnie z ich przeznaczeniem, uczestniczenie w organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz wymogami ergonomii, udzielanie pierwszej pomocy, obsługę szatni czy dozór obiektów. Firma specjalizuje się także we wdrażaniu systemu HACCP, który jest wykorzystywany do celów sanitarnych, obsługując m.in. placówki oświatowe, biura, zakłady produkcyjne, jednostki samorządowe, instytucje ochrony zdrowia i resocjalizacyjne dla nieletnich, gastronomię, a także place budowy (również te za granicą). Lama Travel funkcjonuje w oparciu o wdrożony system Zarządzania Jakością ISO 9001.

Szkolenia realizują wykwalifikowani specjaliści w swoich dziedzinach. Firma świadczy usługi na terenie całej Polski, jest obecna na rynkach europejskich oraz Ameryki Płd. W ub. roku nawiązała współpracę z Ambasadą Peru w Polsce.

Usługi firmy wzbogaca obsługa ruchu turystycznego. Firma systematycznie rozszerza swoją działalność o tę branżę. Docelowo w każdym mieście wojewódzkim w Polsce ma postać przedstawicielstwo lub oddział Lama Travel, zajmujący się organizacją krajowych i zagranicznych wyjazdów.

Firma Salud Y Seguridad En La Trabaja Lama Travel:

 • Szkolenia wstępne instruktażu ogólnego i okresowego, wydawanie zaświadczeń.
 • Kontrolowanie na bieżąco ważności szkoleń okresowych BHP, profilaktycznych badań lekarskich oraz realizacji zaleceń i wskazań lekarskich.
 • Kontrolowanie zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej i sprawdzanie na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Uczestnictwo w organizowaniu stanowiska pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz wymogami ergonomii.
 • Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP, uwzględniając ich zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i związanymi ze środowiskiem pracy.
 • Doroczne, wspólne z pracodawcą oraz społecznym inspektorem pracy, dokonywanie przeglądu placówki, jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
 • Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz tworzenie wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń.
 • Rzetelne i fachowe prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników, ustalanie przyczyn i okoliczności, podejmowanie działań profilaktycznych, mających na celu zapobieżenie na przyszłość podobnym zdarzeniom.
 • Dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji, informowanie, wspólnie z pracodawcą, pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • Udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju, ogłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do
  planów modernizacji i rozwoju oraz w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy.
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.
 • Ekspozycja instrukcji BHP oraz kontrola ich stanu jakości.
 • Rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 • Pogotowie Pokontrolne PIP oraz naprawa usterek.

Salud Y Seguridad En La Trabaja Lama Travel w latach ubiegłych trzykrotnie zdobyła medal QI w Programie Najwyższa Jakość Quality Intenrational, a tym samy jest zdobywcą Perły Jakości. W tym roku firma zdobyła Złote Godło QI 2023 w kat. Usługi za szkolenia i nadzór BHP, opracowywanie systemu HACCP do celów sanitarnych oraz obsługę ruchu turystycznego.

https://najwyzszajakoscqi.pl/index.php/artykuly/szkolenia-kontrola-bezpieczenstwo

 

Kursy i szkolenia edukacyjne - Salud

Platforma szkoleniowa