Szkolenia aktywizacji zawodowej Warszawa
Fakt, że rynek pracy ulega ciągłym przemianom spowodowanym rozwojem technologii, zmianami gospodarczymi czy też czynnikami demograficznymi nie ulega żadnej wątpliwości. Nasza oferta szkoleń aktywizacji zawodowej kierowana jest do osób pragnących na nowo odnaleźć się w tym środowisku, a także rozszerzyć swoje kompetencje i kwalifikacje w zakresie określonej profesji, interakcji z pracodawcą oraz współpracownikami, a także odpowiednich regulacji prawnych.


Szkolenia aktywizacji zawodowej — szansa na nowy start


Nasze wsparcie obejmuje między innymi takie aspekty jak kluczowe kompetencje każdego pracownika, doradztwo w zakresie procedury rekrutacyjnej, pomoc doradczo-psychologiczną oraz zarządzanie karierą, jak również podnoszenie kwalifikacji w danej profesji. Szkolenia aktywizacji zawodowej to kierowane są przede wszystkich do bezrobotnych — w tym długotrwale — osób o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, a także seniorów. Program kursu jest indywidualnie dostosowywany do obranego profilu działalności uczestników.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego